Informacje bieżące

Informacja w sprawie sposobu składania wniosków o świadczenie socjalne

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg jest prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z procedurą opracowaną przez CI

Wielkanoc 2020

Drodzy Państwo,
Pracownikom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom naszego Wydziału z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz - mimo wszystko - wiosennej pogody ducha.  Szczególnie teraz, w czasie pandemii, potrzebna jest nam nadzieja, która pomoże przetrwać przeciwności losu i przywróci wiarę w powrót do normalności.

Prof. Eugeniusz Molga, Dziekan

Zapomogi z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs NCBIR-koronowirusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na granty związane z walką  z koronawirusami

Komunikat w sprawie stypendiów NAWA

Ogłoszony komunikat dotyczy wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

#PowiedzPW

CZIiTT PW wraz z Inkubatorem Innowacyjności CZIiTT PW stworzyli kolejną odsłonę popularnego sondażu PowiedzPW. Zachęcamy do obejrzenia filmu na ten temat i wypełnienia ankiety.

Lista na stypendium Rektora w semestrze 2020L

Ze względu na wyjątkową sytuację lista rankingowa na stypendium Rektora w semestrze 2020L dostępna jest on-line.

Formy zajęć dydaktycznych w okresie zawieszenia działalności Uczelni

W związku z zawieszeniem działalności Uczelni zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej lub częściowo zdalnej. Szczegółowy wykaz form realizowanych zajęć zawiera załacznik.

Powiedz PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przygotowało ankietę dotyczącą wsparcia studentów, którzy chcą założyć startup. Więcej informacji w linku. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. 

Strony