Informacje bieżące

Zmiana w planie zajęć - 12 maja 2021 zajęcia wg. planu piątkowego

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2020/2021 12 maja 2021 roku (środa) zajęcia będą odbywały się według piątkowego planu zajęć.

Terminy wnoszenia opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne

Studenci powtarzający zajęcia dydaktyczne w semestrze 2020Z oraz semestrach wcześniejszych zobowiązani są do bezzwłocznego uregulowania płatności za zajęcia naliczone w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie 14.05 br. Nieuregulowanie naliczonych płatności za powtarzane zajęcia w powyższym terminie skutkować będzie wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów.

Praktyki zbiorowe 2021 w IChTJ

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób na Praktyki organizowane przez Wydział w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

więcej w rozwinięciu wiadomości

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2021/2022

Studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022.

 

Z uwagi na termin składania wniosków upływający 1 czerwca br., w celu potwierdzenia średniej ocen, wypełnione wnioski należy osobiście przekazać do Dziekanatu II stopnia studiów (p. Magdalena Walicka, tel.: 22-234-6509) najpóźniej w dniu 24 maja br.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek po przyznanie stypendium im. inż. M. Króla, dostępne są w dziale: "Studenci" -> "Stypendia, pomoc materialna" -> "Inne stypendia"

 

Zachęcamy Studentów naszego udziału do składania wniosków. 

Praktyki zbiorowe 2021

Aktualizacja z dnia 30.04.2021.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób na Praktyki organizowane przez Wydział w:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE.

2. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie.

(szczegóły i termin składania wniosków po kliknięciu "czytaj dalej")

 

z poważaniem

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni 

Spotkanie z pracodawcą - Baker Hughes

W piątek 7 maja, w godz. 12:00-13:30, odbędzie się w formie zdalnej "Spotkanie z pracodawcą - Baker Hughes". Firmę Baker Hughes reprezentować będą mgr inż. Jerzy Szafarczyk (absolwent WIChiP PW) oraz dr inż. Jakub Kaczorowski (absolwent WIM PW oraz NTNU w Trondheim). Moderatorem spotkania będzie dr inż. Jan Krzysztoforski (WIChiP PW). 

Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów naszego Wydziału. 

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams - link do spotkania dostępny jest u starostów.

Przysposobienie biblioteczne

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać ekurs Przysposobienie bilioteczne w terminie 23 kwietnia - 5 maja 2021 roku.

 

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

 

Więcej informacji...

Poradnik dla kandydatów na studia i studentów PW już dostępny!

Na stronach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) można pobrać „Poradnik dla kandydatów na studia i studentów PW". Materiał został przygotowany na podstawie badania „Success stories. Absolwenci PW”. Jest on skierowany do przyszłych oraz obecnych studentów PW. Prezentuje porady i inspirujące historie od absolwentów i absolwentek PW. Więcej po kliknięciu w „czytaj dalej".

Praktyki zbiorowe 2021

Aktualizacja z dnia 30.04.2021.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób na Praktyki organizowane przez Wydział w:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE.

2. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie.

(szczegóły i termin składania wniosków po kliknięciu "czytaj dalej")

Pomoc psychologa dla studentów i doktorantów PW

Studenci i Doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez uczelnianego psychologa, a także z dodatkowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej przez Centrum Terapii DIALOG. 

Zapraszamy do kontaktu (umawianie spotkań) - porozmawiaj o swoich problemach i obawach ze specjalistą. 

Strony