Informacje bieżące

Stypendium Rektora za wyniki w nauce

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce na studiach II stopnia są przyjmowane do dn. 6 marca 2013r. w Dziekanacie Ogólnym (pok. 182).

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2011/2012, rozpoczęli lub rozpoczną studia w r.a. 2012/2013 oraz podejmą studia w latach następnych są zobowiązani do złożenia „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Składanie deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L pocztą elektroniczną

Udostępniona została możliwość składania deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L drogą mailową.

Oferta Centrum Studiów Zaawansowanych dla studentów 2. semestru studiów I stopnia

W semestrze letnim 2012/2013, podobnie jak w roku ubiegłym, w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostaną zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej.

Wykład prof. Michaela Giersiga w Gmachu Głównym PW

24 stycznia 2013 r. Prof. Michael Giersig z Freie Universität w Berlinie wygłosi wykład pt. Electromagnetic waves interaction with various metallic nanomaterials.

Nowy wydziałowy serwis internetowy

Oddajemy dziś do użytku całkowicie nowy serwis internetowy naszego Wydziału. Zapraszamy do odwiedzin poszczególnych działów serwisu i życzymy miłego odbioru.

Ważne terminy

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru 2012Z i terminy płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L w pliku do pobrania.

Egzamin dyplomowy inżynierski

Osoby, które planują przystąpienie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego w lutym 2013 r. proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu studiów I stopnia w celu zapisania się na wstępną listę dyplomantów.

Stypendium w Fukui University (Japonia)

Studenci studiów II stopnia na WIChiP PW mogą ubiegać się o roczne stypendium (1 miejsce) na Uniwersytecie w Fukui (Japonia). Stypendium pokrywa koszt biletu lotniczego oraz koszty  pobytu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Małgorzatą Jaworską (p. 516, jaworska@ichip.pw.edu.pl) do 27 stycznia 2013 r.

Likwidacja kart zaliczeniowych

Począwszy od semestru 2012Z zlikwidowane zostają karty zaliczeń (Karty okresowych osiągnięć studenta) dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 i późniejszych. Oznacza to, że oceny z zaliczonych przedmiotów będą wpisywane jedynie do indeksów studentów.

Strony