Informacje bieżące

Zmiana harmonogramu r.a. 2012/2013

Zarządzeniem Rektora PW z dnia 4 marca 2013 r. zostaje zmieniony harmonogram roku akademickiego 2012/2013 - pobierz.

Nowe programy studiów inżynierskich i magisterskich

Zgodnie z uchwałami Rady Wydziału IChiP PW wprowadzone zostają nowe programy studiów I i II stopnia. Zmiany te pozwolą na znaczne unowocześnienie oferty dydaktycznej wydziału i pełniejsze dostosowanie wiedzy naszych absolwentów do obecnych wymagań pracodawców.

Płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L

W systemie Wirtualnego Dziekanatu zostały naliczone płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych nie zaliczonych w semestrze 2012L.

Wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus

Informujemy o otwartym naborze kandydatów na wyjazdy na studia za granicę w ramach wymiany studenckiej w programie LLP-Erasmus. Dokumenty należy złożyć do dn. 22 marca 2013r.

Parktyki w Zakładach Azotowych w Puławach

Studenci, którzy ukończyli III rok studiów mogą odbyć 2 miesięczne praktyki zawodowe w Zakładach Azotowych w Puławach.

Praca magisterska w Niemczech

Zachęcamy studentów studiów II stopnia do ubiegania się o 6-miesięczne stypendium wyjazdowe do jednej z trzech niemieckich uczelni technicznych z możliwością wykonania pracy magisterskiej w ramach programu InPROMPT.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce na studiach II stopnia są przyjmowane do dn. 6 marca 2013r. w Dziekanacie Ogólnym (pok. 182).

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2011/2012, rozpoczęli lub rozpoczną studia w r.a. 2012/2013 oraz podejmą studia w latach następnych są zobowiązani do złożenia „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Składanie deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L pocztą elektroniczną

Udostępniona została możliwość składania deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L drogą mailową.

Oferta Centrum Studiów Zaawansowanych dla studentów 2. semestru studiów I stopnia

W semestrze letnim 2012/2013, podobnie jak w roku ubiegłym, w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostaną zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej.

Strony

Ważne terminy

Zajęcia według planu zajęć w poniedziałek

Linki