Informacje bieżące

Płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L

W systemie Wirtualnego Dziekanatu zostały naliczone płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych nie zaliczonych w semestrze 2012L.

Wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus

Informujemy o otwartym naborze kandydatów na wyjazdy na studia za granicę w ramach wymiany studenckiej w programie LLP-Erasmus. Dokumenty należy złożyć do dn. 22 marca 2013r.

Parktyki w Zakładach Azotowych w Puławach

Studenci, którzy ukończyli III rok studiów mogą odbyć 2 miesięczne praktyki zawodowe w Zakładach Azotowych w Puławach.

Praca magisterska w Niemczech

Zachęcamy studentów studiów II stopnia do ubiegania się o 6-miesięczne stypendium wyjazdowe do jednej z trzech niemieckich uczelni technicznych z możliwością wykonania pracy magisterskiej w ramach programu InPROMPT.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce na studiach II stopnia są przyjmowane do dn. 6 marca 2013r. w Dziekanacie Ogólnym (pok. 182).

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2011/2012, rozpoczęli lub rozpoczną studia w r.a. 2012/2013 oraz podejmą studia w latach następnych są zobowiązani do złożenia „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Składanie deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L pocztą elektroniczną

Udostępniona została możliwość składania deklaracji na zajęcia w semestrze 2013L drogą mailową.

Oferta Centrum Studiów Zaawansowanych dla studentów 2. semestru studiów I stopnia

W semestrze letnim 2012/2013, podobnie jak w roku ubiegłym, w Centrum Studiów Zaawansowanych uruchomione zostaną zajęcia na poziomie zaawansowanym dla studentów 2. semestru studiów I stopnia na Politechnice Warszawskiej.

Wykład prof. Michaela Giersiga w Gmachu Głównym PW

24 stycznia 2013 r. Prof. Michael Giersig z Freie Universität w Berlinie wygłosi wykład pt. Electromagnetic waves interaction with various metallic nanomaterials.

Nowy wydziałowy serwis internetowy

Oddajemy dziś do użytku całkowicie nowy serwis internetowy naszego Wydziału. Zapraszamy do odwiedzin poszczególnych działów serwisu i życzymy miłego odbioru.

Strony

Ważne terminy

Zapisy na zajęcia WF
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
Szkolenie BHP dla studentów I roku

Linki