Sieć komputerowa WIChiP

Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2017

 

 

Regulamin:

Każdy użytkownik sieci komputerowej na WIChiP jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Warszawskiej. Regulamin ten jest dostępny na stronie Politechniki Warszawskiej w dziale Przepisy i Zarządzenia:
http://www.bip.pw.edu.pl/Przepisy-i-zarzadzenia/Regulaminy/Regulamin-sieci-teleinformatycznej-Politechniki-Warszawskiej

Każdy użytkownik sieci komputerowej jest zobowiązany do korzystania tylko z legalnego oprogramowania.

Zabronione jest samowolne modernizowanie sieci komputerowej (okablowanie, gniazdka sieciowe) jak i samowolne podłączanie do sieci komputerowej przełączników (switch), routerów oraz innych urządzeń sieciowych.

 

Ustawienia sieci komputerowej:

Adres IP oraz inne ustawienia sieci komputerowej są przydzielane automatycznie poprzez serwer DHCP. Używanie innego adresu IP niż przydzielony jest naruszeniem Regulaminu Sieci Komputerowej.

Każdy użytkownik komputera podłączonego do internetu jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania antywirusowego.

Ustawienia sieci komputerowej dla serwerów obliczeniowych i drukarek sieciowych:

  • adres IP: 194.29.133.XXX (przyznawany indywidualnie)
  • nazwa komputera: YYY
  • grupa robocza: WORKGROUP (ustawienie zalecane)
  • maska sieci: 255.255.255.0
  • bramka sieci: 194.29.133.2
  • DNS: 194.29.133.5
  • 2 DNS: 194.29.133.3 (ustawienie 2 DNS jest konieczne do prawidłowego działania sieci)

 

Konta pocztowe:

Wszyscy pracownicy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej posiadają konta w centralnym systemie poczty elektronicznej Politechniki Warszawskiej.

Parametry konta (dla Jana Kowalskiego):

Dodatkowo aktywne są adresy z poprzedniego systemu kont pocztowych.

Dostęp przez WWW:

https://webmail.pw.edu.pl/

 

Konfiguracja konta pocztowego:

Podstawowa konfiguracja Outlook 2016 (źródło CI)

Korzystanie z globalnej książki adresowej (źródło CI)

Ustawienie autoodpowiedzi Outlook 2016 (źródło CI)

 

Sieć bezprzewodowa Politechniki Warszawskiej:

Nazwa sieci bezprzewodowej: pwwifi (działa w trybie hotspot - logowanie z poziomu przeglądarki).

Parametry konta (dla Jana Kowalskiego):

  • login = jkowalsk (taki jak dla starego konta pocztowego tylko bez @ichip.pw.edu.pl)
  • hasło = takie jak dla starego konta pocztowego

Wszystkie niezbędne informacje o sieci bezprzewodowej PW znajdują się na stronie Centralnego Ośrodka Informatyki Politechniki Warszawskiej:
http://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Service-Desk/FAQ-Najczesciej-zadawane-pytania/Siec-WIFI-PW

 

Sieć testowa: pwwifi2 (zabezpieczenia WPA2).