Sieć komputerowa WIChiP

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2019

 

 

Regulamin:

Każdy użytkownik sieci komputerowej na WIChiP jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Warszawskiej. Regulamin ten jest dostępny na stronie Politechniki Warszawskiej w dziale Przepisy i Zarządzenia:
http://www.bip.pw.edu.pl/Przepisy-i-zarzadzenia/Regulaminy/Regulamin-sieci-teleinformatycznej-Politechniki-Warszawskiej

Każdy użytkownik sieci komputerowej jest zobowiązany do korzystania tylko z legalnego oprogramowania.

Zabronione jest samowolne modernizowanie sieci komputerowej (okablowanie, gniazdka sieciowe) jak i samowolne podłączanie do sieci komputerowej przełączników (switch), routerów oraz innych urządzeń sieciowych.

 

Ustawienia sieci komputerowej:

Adres IP oraz inne ustawienia sieci komputerowej są przydzielane automatycznie poprzez serwer DHCP. Używanie innego adresu IP niż przydzielony jest naruszeniem Regulaminu Sieci Komputerowej.

Ustawienia sieci komputerowej dla serwerów obliczeniowych i drukarek sieciowych:

  • adres IP: 194.29.133.XXX (przyznawany indywidualnie)
  • nazwa komputera: YYY
  • grupa robocza: WORKGROUP (ustawienie zalecane)
  • maska sieci: 255.255.255.0
  • bramka sieci: 194.29.133.2
  • DNS: 194.29.133.5
  • 2 DNS: 194.29.133.3 (ustawienie 2 DNS jest konieczne do prawidłowego działania sieci)

 

Konta pocztowe:

Wszyscy pracownicy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej posiadają konta w centralnym systemie poczty elektronicznej Politechniki Warszawskiej.

Parametry konta (dla Jana Kowalskiego):

Dodatkowo aktywne są adresy z poprzedniego systemu kont pocztowych.

Dostęp przez WWW:

https://webmail.pw.edu.pl/

 

Konfiguracja konta pocztowego:

Podstawowa konfiguracja Outlook 2016 (źródło CI)

Korzystanie z globalnej książki adresowej (źródło CI)

Ustawienie autoodpowiedzi Outlook 2016 (źródło CI)

 

Sieć bezprzewodowa Politechniki Warszawskiej:

Wszystkie niezbędne informacje o sieci bezprzewodowej PW znajdują się na stronie Centralnego Ośrodka Informatyki Politechniki Warszawskiej:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Siec-WIFI-PW