Rezerwacja sal

Rezerwacja sal na potrzeby wynikające z wydziałowego programu studiów jest prowadzona w dziekanacie wydziału,

przez panią Ewę Idzińską - pok. 178, tel. 64-53, e.idzinska@ichip.pw.edu.pl

Rezerwacji mogą dokonywać pracownicy i doktoranci na potrzeby prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, egzaminów, seminariów dyplomowych itp.

 

Rezerwację sal w celach innych niż zajęcia dydaktyczne wynikające z programu studiów, proszę uzgadniać z prodziekanem ds. ogólnych lub poprzez kontakt na adres oferta@ichip.pw.edu.pl.

 

Rezerwacją elektroniczną są objęte sale dydaktyczne

  • audytoria AI i AII
  • sale wykładowe nr 121 i 166
  • małe sale ćwiczeń nr 1 - 7
  • laboratorium ETO nr 106 (sala duża D i sala mała M)
  • kreślarnia nr 013  - *uwaga poniżej

oraz sale spotkań

  • sala konferencyjna nr 191
  • pokój konferencyjny nr 182
  • sala Rady Wydziału nr 171

 

* na korzystanie z kreślarni należy uzyskać zgodę opiekuna kreślarni dr inż. Janusza Oleniaka.

 

Podgląd aktualnych rezerwacji (dostępny tylko w sieci PW)

aktualizacja: 28/04/2015