Ogłoszenia

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Zaproszenie do udziału w projekcie POIG

Na ręce Dziekana Wydziału wpłynęła propozycja wzięcia udziału w realizacji projektu pt. "Innowacyjne preparaty do optymalizacji przesyłu wodnego i składowania odpadów przemysłowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych".

Program Samsung Global Research Outreach (GRO)

Informujemy o programie Samsung Global Research Outreach (GRO), prowadzonym przez Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). Celem tego programu, skierowanego do najlepszych uniwersytetów z całego świata jest nawiązanie współpracy z naukowcami, którzy chcieliby podzielić się wynikami swoich innowacyjnych badań z Samsung Electronics oraz uzyskać dla nich wsparcie finansowe. Wybrane projekty zostaną nagrodzone rocznymi grantami w wysokości od 50 000 do 100 000 USD.

Ogłoszenie konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarcie konkursów grantowych:

Indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców

14 marca Research Executive Agency ogłosiła konkursy na indywidualne granty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców. Na ostatnią transzę stypendiów "Marie Curie" w ramach 7. Programu Ramowego UE (2007-13) Komisja Europejska przeznaczyła ponad 220 mln euro.

Naukowcy posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą aplikować o następujące granty:

Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłaszają pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 czasu polskiego UTC+2  (18.00 czasu tajwańskiego UTC+8). Wniosek o dofinansowanie projektu, może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie I konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:

Strony