Ogłoszenia

OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6. Nabór wniosków potrwa do 16 grudnia 2013 r.

Ważne informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz wynagrodzeń i stypendiów w projektach

Zgodnie z informacja przesłaną przez NCN, uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie.

Konkurs na projekty dotyczące wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

Rusza kolejny konkurs w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Na projekty badawcze, obejmujące wychwytywanie i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 10,5 mln euro.

Nabór trwa od 13 września do 15 listopada. Więcej informacji na stronach NCBiR.

Stypendia im. A. von Humboldta

Uruchomiona została  elektroniczna rejestracja wniosków w tegorocznym konkursie o stypendia im. Aleksandra von Humboldta.

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

Na stronach NCN w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2013 r.:

XV konkurs na projekty badawcze w ramach Przedsięwzięcia Clean Sky

Wspólne Przedsięwzięcie Clean Sky otworzyło XV konkurs na projekty badawcze z zakresu lotnictwa obejmujący 46 tematów.

Konkurs na badania i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty w tym roku konkurs na wykonanie projektów w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Inne informacje

Inne komunikaty o możliwoścaich zdobywania środków dostępne w zakładce Nauka - Ogłoszone Konkursy na projekty badawcze

Ostatni konkurs INNOTECH – 135 mln na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III i ostatni konkurs w programie Innotech

Strony