Ogłoszenia

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

Ogłoszenie II konkursu CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Celem konkursu jest wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej.

M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2014

06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Tematy konkursu:

  • New Surfaces and Coatings
  • Composite Technology
  • Materials for Health

II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED

 

 

 Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

    „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 

Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej.

I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A. o nazwie CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR

Nowe konkursy w NCBiR i NCN

Patent Plus – trzeci konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2450,patent-plus-trzeci-konkurs-na-dofinansowanie-ochrony-patentowej-dla-przedsiebiorcow-i-naukowcow.html

 

 

Trzeci konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

Trzeci konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

 

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/aktualnosci/art,2430,trzeci-konkurs-w-ramach-programu-badan-stosowanych.html

 

Nabór wniosków rozpocznie się 18 grudnia, a skończy 31 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN w 2014 r.

Przedstawiamy harmonogram konkursów na rok 2014 ogłoszony przez NCN.

Strony