Ogłoszenia

POLONEZ – nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

NCN ma już wstępny kalendarz konkursów na cały rok

Dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach – to plan Narodowego Centrum Nauki na rok 2015. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 r. Centrum planuje otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na prowadzenie badań podstawowych. Niezależnie od harmonogramu, NCN będzie ogłaszać również konkursy w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. w ramach konsorcjów Infect-ERA, BiodivERsA).

http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Więcej informacji

VI edycja Programu LIDER

16-12-2014

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
informuje, że ogłasza szósty konkurs w Programie LIDER

 

Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku

Więcej informacji na stronie PW

Informacja o konkursach NCN

15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt informacyjny dla wnioskodawców. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów. Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl(link sends e-mail) lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

 

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2014 r.:

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

 

 

Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

poniedziałek, 15 września 2014

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG.

Strony