Ogłoszenia

Nabór wniosków w programie M-ERA.NET

15 marca 2016 r. otwarto nabór wniosków w programie M-ERA.NET, w ramach którego można uzyskać finansowanie na badania z zakresu technologii materiałowych, w następujących obszarach:

"Premia na Horyzoncie" - nabór wniosków

Ogłoszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 marca 2016 r. o naborze wniosków w ramach konkursu "Premia na Horyzoncie":

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2017-18

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Premia na Horyzoncie

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r.

Granty i stypendia dla naukowców – baza Euraxess

Comiesięcznie aktualizowane informacje o konkursach na granty badawcze i stypendia zagraniczne dla naukowców można znaleźć na stronie Euraxess Polska.

 

Nowe konkursy w obszarze Energii

15 października 2015 r. otwarte zostały nowe konkursy H2020 w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”. Komisja Europejska zaproponowała 7 tematów konkursowych związanych z efektywnością energetyczną. Wszystkie dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Nabór wnioskow zakończy się 21 stycznia 2016 r. 

 

Formularze wniosków w konkursach NCN dostępne w systemie OSF

W systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 10, PRELUDIUM 10 oraz SONATA 10. 

Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2015 r. 

Stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych

W sekcji Informacje dla realizujących projekty zostało udostępnione stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Stanowisko wyjaśnia, na jakich zasadach powinny być wypłacane stypendia naukowe, jakie zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów są akceptowane przez NCN oraz jakie zmiany są niedopuszczalne.

Nowe konkursy na lata 2016–2017 w ramach programu Horyzont 2020.

Komisja Europejska zatwierdziła nowe konkursy na lata 2016–2017 w ramach programu Horyzont 2020.
Programy Prac dostępne są na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

 

W związku z tym w najbliższym czasie KPK organizuje dni informacyjne w poszczególnych obszarach tematycznych:

Do zdobycia środki na pisanie wniosku – rusza druga edycja programu „Granty na granty”

Polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o granty unijne, mają szansę otrzymać finansowe wsparcie. Na pokrycie kosztów przygotowania wniosku można zdobyć nawet 30 tys. zł. Resort nauki ogłosił drugą edycję programu „Granty na granty”.

Strony