Ogłoszenia

Konkurs PIRE - Partnerships for International Research and Education

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki wspólnie z amerykańską National Science Foundation (NSF) ogłosiło konkurs PIRE - Partnerships for International Research and Education obejmujący badania podstawowe w dziedzinach:

ž   Biological Sciences,

ž   Computer Sciences, ICT and Engineering,

ž   Education and Human Resources,

ž   Environmental Research & Education,

ž   Geosciences,

Program DIALOG

Wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej to jeden z celów programu DIALOG.

DIALOG” jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów MNiSW poprzez:

Program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

20 czerwca 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” (w załączeniu).
W ramach programu można ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego na konkurs w ramach Programów: HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali lub EURATOM.

Konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i technicznych. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2016 r. Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016 r..

Konkurs ma na celu:

III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

 

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

 

 

Konkurs HARMONIA 8

15 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

 

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

IV wspólny polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Od 19 kwietnia 2016 r.  można składać wnioski w IV wspólnym polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Izraelskie Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD.

Celem konkursu jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Termin składania wniosków mija 19 lipca 2016 r.

 

Jak złożyć dobry wniosek o projekt badawczy ?

Zachęcamy do zapoznania się z

Ruszają kolejne konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

Strony