Ogłoszenia

Strona internetowa Centrum Obsługi Projektów PW

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią została uruchomiona strona Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej: www.cop.pw.edu.pl

 

Znajdą Państwo na niej informacje dotyczące funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych:

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

15 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Wnioski w konkursie przyjmowane będą do 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronach NCBiR

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Termin naboru wniosków upływa 8 sierpnia 2017 r.

Warsztaty i kontakty do projektów H2020

KPK serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach, na których możecie Państwo nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami do projektów w programie Horyzont2020:

---> Ambasada Brytyjska: Zaproszenie na warsztaty "Smarting up" oraz spotkania jeden-na-jeden z brytyjskimi firmami smart cities

ERC Consolidator Grant – otwarty konkurs

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty ERC CONSOLIDATOR GRANT: ERC-2017-CoG. 

O granty mogą starać się naukowcy od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

W wyniku współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Europejską Radą ds. Badań Naukowych zaproponowano konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 12– na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Strony