Struktura organizacyjna

 

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

Agnieszka Fronc

pokój: 173, telefon: 22 234 6369, faks: 22 825 1440, e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

poniedziałek - piątek, od 8:00 do 16:00

 

Dziekanat

Jolanta Walicka-Słowikowska - studia II stopnia, kierownik Biura Dziekana

pokój: 179, telefon: 22 234 65 09, e-mail: Jolanta.Walicka@pw.edu.pl

 

Anna Lewczuk - studia I i III stopnia

pokój: 178, telefon: 22 234 6453, e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

 

Dziekanat przyjmuje studentów od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 - 14:00

Praktyki studenckie są obsługiwane przez pracowników Sekcji ds. Organizacyjnych, pokój 106.

 

 


 

Biblioteka Wydziałowa

 

Biblioteka mieści się w gmachu wydziału na VI piętrze

telefon: 22 234 63 35, e-mail: biblioteka.ichip@pw.edu.pl

 

Pracownicy:

Dorota Musiał - kierownik Biblioteki

pokój: 602, telefon: 22 234 63 35, e-mail: Dorota.Musial@pw.edu.pl

 

Katarzyna Dąbrowska

pokój: 602, telefon: 22 234 63 35, e-mail: Katarzyna.Dabrowska@pw.edu.pl

 


 

Administracja

Administrator Wydziału

Maciej Różycki - kierownik Działu Administracyjnego

pokój: 183, telefon: 22 234 6353, 733 400 774, e-mail: Maciej.Rozycki@pw.edu.pl

 

Dział Finansowy

Violetta Styrna - pełnomocnik Kwestora PW, kierownik Działu  Finansowego

pokój: 177, telefon: 22 234 6208, e-mail: Violetta.Styrna@pw.edu.pl

 

Krystyna Brzózka

pokój: 176, telefon: 22 234 6577, e-mail: Krystyna.Brzozka@pw.edu.pl

 

Katarzyna Zielińska

pokój: 176, telefon: 22 234 6577, e-mail: Katarzyna.Zielinska@pw.edu.pl

 

Zaopatrzenie

Piotr Juszczykkierownik Zaopatrzenia

pokój: 174, telefon/faks: 22 234 6292, e-mail: Piotr.Juszczyk@pw.edu.pl

 

Renata Romankiewicz

pokój: 175, telefon/faks: 22 234 6292, e-mail: Renata.Romankiewicz@pw.edu.pl

 

Bartłomiej Kossowski

pokój: 175, telefon/faks: 22 234 6292, e-mail: Bartlomiej.Kossowski@pw.edu.pl

 

Sekcja ds. Organizacyjnych

Karolina Kula - praktyki studenckie

pokój: 106, telefon: 22 234 6370, e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl

 

Ewa Idzińska

pokój: 106, telefon: 22 234 6370, e-mail: Ewa.Idzinska@pw.edu.pl

 

 

 

 


 

Warsztat mechaniczny

Pracownicy:

Krzysztof Kowalski

Sławomir Werner

pokój: 075 Warsztat, telefon: 22 234 6326

 


 

Pracownicy obsługi

Szatnia i portiernia

 

Brencz Ewa

Jałocha Ewa

          Łapińska Barbara

Wiśniewska Dorota

Żółtowska Grażyna

 

telefon: 22 234 6312

Konserwator

Mariusz Kussman

pokój: 46, telefon: 22 234 6497