Struktura organizacyjna

 

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

lic. Agnieszka Fronc

pokój: 173, telefon: 22 234 6369, faks: 22 825 1440, e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

poniedziałek - piątek, od 8:00 do 16:00

 

Ewa Juszczyk

pokój: 173, telefon: 22 234 6369, faks: 22 825 1440, e-mail: Ewa.Juszczyk@pw.edu.pl

poniedziałek - piątek, od 8:00 do 16:00

 

Dziekanat studiów I stopnia

mgr inż. Ewa Idzińska

pokój: 178, telefon: 22 234 6453, e-mail: Ewa.Idzinska@pw.edu.pl

Dziekanat przyjmuje studentów w następujących dniach: Pn, Wt, Czw, Pt w godzinach: 10:00 - 15:00

 

Dziekanat studiów II stopnia

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska, kierownik Biura Dziekana

pokój: 179, telefon: 22 234 65 09, e-mail: Jolanta.Walicka@pw.edu.pl

Dziekanat przyjmuje studentów od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 - 14:00

 

 

Dziekanat studiów III stopnia

mgr Anna Lewczuk

pokój: 173, telefon: 22 234 6369, faks: 22 825 1440, e-mail:Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

poniedziałek - piątek, od 8:00 do 16:00

 

Praktyki studenckie

mgr inż. Karolina Kula

pokój: 106, telefon: 22 234 6370, e-mail:Karolina.Kula@pw.edu.pl

poniedziałek - piątek, od 9:00 do 15:00

 

 

 


 

Biblioteka Wydziałowa

 

Biblioteka mieści się w gmachu wydziału na VI piętrze

 

Pracownicy:

 

 

mgr Dorota Musiał-Kierownik Biblioteki

pokój: 602, telefon: 22 234 63 35

e-mail: biblioteka.ichip@pw.edu.pl

 

mgr Katarzyna Dąbrowska

pokój: 602, telefon: 22 234 63 35

e-mail: biblioteka.ichip@pw.edu.pl

 

 

 


 

Administracja

Administrator Wydziału

mgr Maciej Różycki

pokój: 183, telefon: 22 234 6353, 733 400 774

e-mail: Maciej.Rozycki@pw.edu.pl

 

Dział Finansowy

mgr Violetta Styrna - pełnomocnik Kwestora PW, kierownik Działu  Finansowego

pokój: 177, telefon: 22 234 6208

e-mail: Violetta.Styrna@pw.edu.pl

 

mgr inż. Krystyna Brzózka

pokój: 176, telefon: 22 234 6577

e-mail: Krystyna.Brzozka@pw.edu.pl

 

mgr Katarzyna Zielińska

pokój: 176, telefon: 22 234 6577

e-mail: Katarzyna.Zielinska@pw.edu.pl

 

Dział Zaopatrzenia

inż. Piotr Juszczyk - kierownik Działu Zaopatrzenia

pokój: 174, telefon/faks: 22 234 6292

e-mail: Piotr.Juszczyk@pw.edu.pl

 

mgr Renata Romankiewicz

pokój: 175, telefon/faks: 22 234 6292

e-mail:Renata.Romankiewicz@pw.edu.pl

 

lic. Paweł Ryszkowski

pokój: 174 , telefon/faks: 22 234 6292

e-mail:Pawel.Ryszkowski@pw.edu.pl

 


 

Warsztat mechaniczny

Pracownicy:

Krzysztof Kowalski

Sławomir Werner

pokój: 075 Warsztat, telefon: 22 234 6326

 


 

Pracownicy obsługi

Szatnia i portiernia

 

Brencz Ewa

Jałocha Ewa

          Łapińska Barbara

Wiśniewska Dorota

 

telefon: 22 234 6312

Konserwator

Jerzy Wójtowicz

pokój: 46, telefon: 22 234 6497