Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego
Pełnomocnik Dziekana ds. innowacyjnych form kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych
Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych