Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalny
Pełnomocnik Dziekana ds. sieci i systemów komputerowych
Pełnomocnik Dziekana ds. systemów ogólnouczelnianych i licencji
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk