Lista laboratoriów i ich opiekunów

nr laboratorium opiekun katedra/zakład nazwa laboratorium
013 Janusz Oleniak ZIiDRCh Kreślarnia
014 Tomasz Wąsowski KIPZ Laboratorium dydaktyczne aparatury procesowej
027 Arkadiusz Moskal KIPZ Laboratorium badawcze
035 Jolanta Duszak ZBiIB Laboratorium dydaktyczne
041 Łukasz Makowski ZIiDRCh Laboratorium LDA
044 Leon Gradoń KIPZ Laboratorium przetwórstwa polimerów
045 Andrzej Kaczyński KIPZ Pomieszczenie techniczne
046 Maciej Szwast KIPZ Laboratorium badawcze technik membranowych
048 A Leon Gradoń KIPZ Laboratorium badawcze układów rozproszonych
048 B Tomasz Sosnowski KIPZ Laboratorium badawcze układów rozproszonych
048 C Anna Jackiewicz KIPZ Laboratorium badawcze układów rozproszonych
050 Robert Cherbanski ZKiTP Laboratorium dydaktyczne chemii fizycznej
060 Ewa Dłuska ZKiTP Laboratorium badawcze
062 Marek Henczka ZIiDRCh Laboratorium technologii wysokociśnieniowych
063 Andrzej Krasiński KIPZ Laboratorium badawcze technik membranowych
065 Leszek Stobiński LG PW Laboratorium Grafenowe PW
106 Artur Poświata ZPR Laboratorium dydaktyczne informatyki
116 Anna Adach ZKiTP Laboratorium dydaktyczne kinetyki procesowej
117 Piotr Machniewski ZKiTP Laboratorium dydaktyczne termodynamiki procesowej
138 A Tomasz Ciach ZBiIB Pomieszczenie mikroskopowe - ciemnia
138 B Tomasz Ciach ZBiIB Laboratorium badawcze
138 D Antoni Rożeń ZIiDRCh Laboratorium badawcze
138 E+F Antoni Rożeń ZIiDRCh Laboratorium badawcze
138 J Maciej Szwast KIPZ Laboratorium badawcze sztucznych narządów
138 K Tomasz Ciach ZBiIB Pomieszczenie czyste klasy C do hodowli komórek
138 L Tomasz Ciach ZBiIB Pomieszczenie czyste klasy C do hodowli komórek
138 Ł Robert Hubacz ZKiTP Laboratorium badawcze
138 M Ewa Dłuska ZKiTP Laboratorium badawcze
138 N Robert Cherbanski ZKiTP Laboratorium badawcze
138 O Wioletta Podgórska ZIiDRCh Laboratorium układów rozproszonych
138 P Wioletta Podgórska ZIiDRCh Laboratorium układów rozproszonych
148 A Piotr Machniewski ZKiTP Laboratorium badawcze
148 A RC1 Michał Lewak ZKiTP Laboratorium badawcze
148 Łukasz Makowski ZIiDRCh Laboratorium badawcze
150 Marek Henczka ZIiDRCh Laboratorium dynamiki procesowej i automatyki
150 laser Wojciech Orciuch ZIiDRCh Laboratorium laserowe PIV/PLIF
154 Agata Penconek KIPZ Laboratorium dydaktyczne procesów rozdzielania
168 Arkadiusz Moskal KIPZ Laboratorium badawcze
168 A Tomasz Ciach ZBiIB Pomieszczenie czyste klasy B