prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek

stanowisko:
 profesor uczelni
funkcje:
Członek Rady Wydziału
Prodziekan ds. Studenckich

Dydaktyka

Termin konsultacji: poniedziałki 11:15 - 13:00 (tradycyjnie lub MS Teams) 

 

Prowadzone zajęcia:

 

  • kierunek Biotechnologia:

I stopień, 4 semestr 

- "Biochemia - laboratorium" (semestr letni) - dostęp do materiałów zajęciowych

I stopień, 6 semestr

- "Biotechnologia 2" - wykład (semestr letni) - dostęp do materiałów wykładowych

- "Kultury komórkowe i tkankowe roślin i zwierząt" - wykład, laboratorium (semestr letni) - dostęp do materiałów wykładowych

 

  • kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa:

II stopień, 1 semestr

- "Biotechnologia" - wykład (semestr letni).