People

List of employees

Academic Staff and Research Scientists
Name Room Phone E-mail
Adach-Maciejewska Anna, dr inż.
512
+48 22 234 64 94
Anna.Adach@pw.edu.pl
Butruk-Raszeja Beata, dr inż.
505
+48 22 234 64 19
Beata.Raszeja@pw.edu.pl
Cherbański Robert, prof. uczelni dr hab. inż.
526
+48 22 234 63 74
Robert.Cherbanski@pw.edu.pl
Ciach Tomasz, prof. dr hab. inż.
517
+48 22 234 63 95
Tomasz.Ciach@pw.edu.pl
Ćwieka Karol, dr inż.
302
+48 22 234 62 76
Karol.Cwieka@pw.edu.pl
Dąbkowska-Susfał Katarzyna, dr inż.
515
+48 22 234 62 72
Katarzyna.Dabkowska@pw.edu.pl
Djas Małgorzata, dr inż.
425
+48 22 234 64 37
Malgorzata.Djas@pw.edu.pl
Dłuska Ewa, prof. uczelni dr hab. inż.
509
+48 22 234 62 96
Ewa.Dluska@pw.edu.pl
Dorosz Agata, mgr inż.
309
+48 22 234 63 75
Agata.Dorosz@pw.edu.pl
Gac Jakub, prof. uczelni dr hab. inż.
325
+48 22 234 65 08
Jakub.Gac@pw.edu.pl
Gierycz Paweł, prof. dr hab. inż.
217
+48 22 825 93 24
Pawel.Gierycz@pw.edu.pl
Gradoń Leon, prof. dr hab. inż.
314
+48 22 234 62 79
+48 22 825 91 80
Leon.Gradon@pw.edu.pl
Grzybowski Piotr, dr inż.
317
+48 22 234 63 71
Piotr.Grzybowski@pw.edu.pl
Henczka Marek, prof. dr hab. inż.
172, 408
+48 22 234 63 69, 22 234 64 36
Marek.Henczka@pw.edu.pl
Jabłczyńska Katarzyna, dr inż.
302
+48 22 234 62 76
Katarzyna.Jablczynska@pw.edu.pl
Jackiewicz-Zagórska Anna, dr inż.
312
+48 22 234 62 47
Anna.Jackiewicz@pw.edu.pl
Jasińska Magdalena, prof. uczelni dr hab. inż.
405
+48 22 234 63 18
Magdalena.Jasinska@pw.edu.pl
Jaworska Małgorzata, prof. uczelni dr hab. inż.
516
+48 22 234 64 13
Malgorzata.Jaworska@pw.edu.pl
Kopeć Kamil, mgr inż.
035
+48 22 234 63 27
Kamil.Kopec@pw.edu.pl
Kotkowski Tomasz, mgr inż.
511
+48 22 234 62 95
Tomasz.Kotkowski@pw.edu.pl
Kramek-Romanowska Katarzyna, dr inż.
412
+48
Katarzyna.Romanowska@pw.edu.pl
Krasiński Andrzej, prof. uczelni dr hab. inż.
307
+48 22 234 64 93
Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl
Krzysztoforski Jan, dr inż.
426
+48 22 234 64 38
Jan.Krzysztoforski@pw.edu.pl
Krzywda Roman, dr inż.
234
+48 22 234 62 74
Roman.Krzywda@pw.edu.pl
Lewak Michał, dr inż.
508
+48 22 234 62 89
Michal.Lewak@pw.edu.pl
Machniewski Piotr, dr inż.
510
+48 22 234 63 77
Piotr.Machniewski@pw.edu.pl
Makowski Łukasz, prof. uczelni dr hab. inż.
219
+48 22 234 62 94
Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl
Małolepszy Artur, dr
215
+48 22 234 63 50
Artur.Malolepszy@pw.edu.pl
Markowska-Radomska Agnieszka, dr inż.
506
+48 22 234 64 95
Agnieszka.Markowska@pw.edu.pl
Mazurkiewicz-Pawlicka Marta, dr inż.
214
+48 22 234 62 48
Marta.Pawlicka@pw.edu.pl
Molga Eugeniusz, prof. dr hab. inż.
527
+48 22 234 62 93
Eugeniusz.Molga@pw.edu.pl
Moskal Arkadiusz, prof. dr hab. inż.
323
+48 22 234 64 15
Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl
Odziomek Marcin, dr inż.
306
+48 22 234 63 98
Marcin.Odziomek@pw.edu.pl
Oleniak Janusz, dr inż.
427
+48 22 234 64 39
Janusz.Oleniak@pw.edu.pl
Orciuch Wojciech, dr inż.
220
+48 22 234 64 91
Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl
Penconek Agata, dr inż.
324
+48 22 234 63 52
Agata.Penconek@pw.edu.pl
Pilarek Maciej, prof. uczelni dr hab. inż.
514
+48 22 234 62 72
Maciej.Pilarek@pw.edu.pl
Poświata Artur, dr inż.
216
+48 22 234 63 60
Artur.Poswiata@pw.edu.pl
Przekop Rafał, dr hab. inż.
304
+48 22 234 63 51
Rafal.Przekop@pw.edu.pl
Rożeń Antoni, dr hab. inż.
409
+48 22 234 64 35
Antoni.Rozen@pw.edu.pl
Rudniak Leszek, dr inż.
525
+48 22 234 62 93
Leszek.Rudniak@pw.edu.pl
Sobieszuk Paweł, prof. uczelni dr hab. inż.
504
+48 22 234 63 19
Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl
Sosnowski Tomasz, prof. dr hab. inż.
305
+48 22 234 62 78
Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl
Szwast Maciej, prof. uczelni dr hab. inż.
326
+48 22 234 64 16
Maciej.Szwast@pw.edu.pl
Trzciński Jakub Waldemar, dr Jakub.Trzcinski@pw.edu.pl
Ulatowski Karol, mgr inż.
404
+48 22 234 62 20
Karol.Ulatowski@pw.edu.pl
Werner Łukasz, dr inż.
4
+48 234 63 28
Lukasz.Werner@pw.edu.pl
Wojasiński Michał, dr inż.
501
+48 22 234 63 10
Michal.Wojasinski@pw.edu.pl
Wojtas Krzysztof, dr inż.
235
+48 22 234 62 75
Krzysztof.Wojtas@pw.edu.pl
Wrzesińska Bogumiła, dr inż.
308
+48 22 234 63 23
Bogumila.Wrzesinska@pw.edu.pl
Zalewski Mariusz, dr inż.
231
+48 22 234 75 01
Mariusz.Zalewski@pw.edu.pl
PhD students
Name Room Phone E-mail
Bartczak Mateusz, mgr inż.
423
+48
Mateusz.Bartczak.dokt@pw.edu.pl
Bień Julia, mgr inż.
426
+48
Julia.Bien.dokt@pw.edu.pl
Bojarska Zuzanna, mgr inż.
233
+48 22 234 63 15
Zuzanna.Bojarska.dokt@pw.edu.pl
Borzęcka Nina, mgr inż.
316
+48
Nina.Borzecka.dokt@pw.edu.pl
Cendrowski Piotr, mgr inż.
407
+48
Piotr.Cendrowski.dokt@pw.edu.pl
Dobrowolska Katarzyna, mgr inż.
316
+48
Katarzyna.Dobrowolska.dokt@pw.edu.pl
Dorosz Agata, mgr inż.
309
+48 22 234 63 75
Agata.Dorosz.dokt@pw.edu.pl
Frąckowiak Wojciech, mgr inż.
416
+48 22 234 63 27
Wojciech.Frackowiak.dokt@pw.edu.pl
Fus Agnieszka, mgr inż.
309
+48 22 234 63 75
Agnieszka.Fus.dokt@pw.edu.pl
Jachimczyk Patrycja, mgr inż.
049
+48
Patrycja.Wierzba.dokt@pw.edu.pl
Jędrzejczak Krystian, mgr inż.
148
+48
Krystian.Jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl
Kamiński Mateusz, mgr inż.
311
+48 22 234 62 87
Mateusz.Kaminski.dokt@pw.edu.pl
Kopytowski Janusz, mgr inż.
425
+48 22 234 6437
Janusz.Kopytowski.dokt@pw.edu.pl
Kosowska Katarzyna, mgr inż.
406
+48 22 234 63 25
Katarzyna.Kosowska.dokt@pw.edu.pl
Kotkowski Tomasz, mgr inż.
511
+48 22 234 62 95
Tomasz.Kotkowski.dokt@pw.edu.pl
Kotowicz Michał, mgr inż.
407
+48
Michal.Kotowicz.dokt@pw.edu.pl
Kowalczyk Piotr, mgr inż.
168B
+48
Piotr.Kowalczyk.dokt@pw.edu.pl
Krzosa Radosław, mgr inż.
233
+48
Radoslaw.Krzosa.dokt@pw.edu.pl
Kuźmińska Aleksandra, mgr inż.
043
+48 22 234 63 27
Aleksandra.Kuzminska.dokt@pw.edu.pl
Latocha Joanna, mgr inż. Joanna.Latocha.dokt@pw.edu.pl
Łopianiak Iwona, mgr inż.
416
+48
Iwona.Lopianiak.dokt@pw.edu.pl
Mańkowski Mateusz, mgr inż.
417
+48
Mateusz.Mankowski.dokt@pw.edu.pl
Michalczuk Urszula, mgr inż.
309
+48 22 234 63 75
Urszula.Michalczuk.dokt@pw.edu.pl
Młynek Mateusz, mgr inż.
168B
+48
Mateusz.Mlynek.dokt@pw.edu.pl
Nowak Bartosz, mgr inż.
311
+48 22 234 62 87
Bartosz.Nowak.dokt@pw.edu.pl
Podgórski Rafał, mgr inż.
168B
+48
Rafal.Podgorski.dokt@pw.edu.pl
Polak Daniel, mgr inż.
316
+48
Daniel.Polak.dokt@pw.edu.pl
Poniatowska Aleksandra, mgr inż.
035
+48
Aleksandra.Poniatowska.dokt@pw.edu.pl
Rybak Ewa, mgr inż.
-
+48
Ewa.Rybak.dokt@pw.edu.pl
Sikora Monika, mgr inż.
148
+48
Monika.Sikora.dokt@pw.edu.pl
Stor Michał, mgr inż. michal.stor.dokt@pw.edu.pl
Tyl Grzegorz, mgr inż.
414
+48 22 234 63 22
Grzegorz.Tyl.dokt@pw.edu.pl
Tyrański Mariusz, mgr inż.
232
+48
Mariusz.Tyranski.dokt@pw.edu.pl
Ulatowski Karol, mgr inż.
404
+48 22 234 62 20
Karol.Ulatowski.dokt@pw.edu.pl
Wierzchowski Kamil, mgr inż.
423
+48
Kamil.Wierzchowski.dokt@pw.edu.pl
Wojcieszak Maria, mgr inż.
406
+48 22 234 63 25
Maria.Wojcieszak.dokt@pw.edu.pl
Wojtalik Michał, mgr inż.
232
+48
Michal.Wojtalik.dokt@pw.edu.pl
Zielińska Izabela, mgr inż.
316
+48
Izabela.Zielinska.dokt@pw.edu.pl
Administration Staff
Name Room Phone E-mail
Błeszyńska-Kula Karolina, mgr inż.
106
+48 22 234 63 70
Karolina.Kula@pw.edu.pl
Brzózka Krystyna, mgr inż.
176
+48 22 234 65 77
Krystyna.Brzozka@pw.edu.pl
Idzińska Ewa, mgr inż.
106
+48 22 234 63 70
Ewa.Idzinska@pw.edu.pl
Juszczyk Piotr, inż.
175 (174)
+48 22 234 62 92
Piotr.Juszczyk@pw.edu.pl
Kossowski Bartłomiej, mgr
175
+48 22 234 62 92
Bartlomiej.Kossowski@pw.edu.pl
Romankiewicz Renata, mgr
175
+48 22 234 62 92
Renata.Romankiewicz@pw.edu.pl
Różycki Maciej, mgr
183
+48 22 234 63 53
Maciej.Rozycki@pw.edu.pl
Styrna Violetta, mgr
177
+48 22 234 62 08
Violetta.Styrna@pw.edu.pl
Zielińska Katarzyna, mgr
176
+48 22 234 65 77
Katarzyna.Zielinska@pw.edu.pl
Laboratory staff
Name Room Phone E-mail
Czerska-Duszak Jolanta, mgr inż.
035
+48 22 234 63 27
Jolanta.Duszak@pw.edu.pl
Kowalski Krzysztof,
075
+48 22 234 63 26
Krzysztof.Kowalski@pw.edu.pl
Werner Sławomir,
075
+48 22 234 63 26
Slawomir.Werner@pw.edu.pl
Dean's office employees
Name Room Phone E-mail
Fronc Agnieszka, lic.
173
+48 22 234 63 69
+48 22 825 14 40
Agnieszka.Fronc@pw.edu.pl
Lewczuk Anna, mgr
178
+48 22 234 64 53
Anna.Lewczuk@pw.edu.pl
Matuszewska Emilia,
173
+48 22 234 63 69
+48 22 825 14 40
Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl
Walicka-Słowikowska Jolanta , mgr
179
+48 22 234 65 09
Jolanta.Walicka@pw.edu.pl
Library employees
Name Room Phone E-mail
Dąbrowska Katarzyna, mgr
601
+48 22 234 63 35
Katarzyna.Dabrowska@pw.edu.pl
Musiał Dorota, mgr
602
+48 22 234 63 35
Dorota.Musial@pw.edu.pl
Service employees
Name Room Phone E-mail
Brański Bartłomiej,
Szatnia
+48 22 234 63 12
Brencz Ewa,
Portiernia
+48 22 234 63 12
Ewa.Brencz@pw.edu.pl
Kozak Andrzej,
075
+48 22 234 63 26
Andrzej.Kozak@pw.edu.pl
Łapińska Barbara,
Szatnia
+48 22 234 63 12
Barbara.Lapinska@pw.edu.pl
Wiśniewska Dorota,
Portiernia
+48 22 234 63 12
Dorota.Wisniewska1@pw.edu.pl