Graduates

Search alumni

Engineer
Master
Doctor
Select year:
from to
Any year
Name and last nameTitle of qualification awardedYearFacultySpecialty
Marta Żaczek
Master
2017/2018
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria procesów ochrony środowiska
Aleksandra Adamczyk
Engineer
2018/2019
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Paweł Marek Antkowiak
Engineer
2018/2019
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Martyna Banach
Master
2018/2019
Inżynieria chemiczna i procesowa
Bioinżynieria
Kamila Anna Bańkowska
Engineer
2018/2019
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Joanna Krystyna Banot
Engineer
2017/2018
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Mateusz Bartczak
Engineer
2018/2019
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Ewelina Bielecka
Engineer
2017/2018
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Wojciech Mateusz Bień
Engineer
2017/2018
inżynieria chemiczna i procesowa
 
Michał Miłosz Bień
Engineer
2018/2019
inżynieria chemiczna i procesowa
 

Pages

Imię i nazwisko Uzyskany tytuł Rok Kierunek studiów Specjalność
Monika Milaniuk Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Katarzyna Podkościelna Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Adrianna Marta Kruszyńska Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Karol Kazimierz Górski Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Jarosław Tarenko Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
SZymon Teodor Rowiński Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Robert Zbigniew Bitner Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Karol Stanisław Mika Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Bernardetta Sabina Trojanowska Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa
Anna Marta Zułtowska Inżynier 2018/2019 inżynieria chemiczna i procesowa