The Faculty Council

dr inż. Anna Adach

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

Member of the Scientific Council

Michał Bień

Andrzej Cecuga

dr hab. inż. Robert Cherbański

Member of the Scientific Council

prof. uczelni dr hab. inż. Tomasz Ciach

Member of the Scientific Council

prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska

Member of the Scientific Council

Zuzanna Dobrochłop

dr hab. inż. Jakub Gac

Member of the Scientific Council

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

Member of the Scientific Council

prof. dr hab. inż. Marek Henczka

Member of the Scientific Council

dr hab. inż. Magdalena Jasińska

Member of the Scientific Council

prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

Member of the Scientific Council

Albert Kiciński

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

Member of the Scientific Council

dr hab. inż. Andrzej Krasiński

Member of the Scientific Council

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska

dr inż. Michał Lewak

prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

Member of the Scientific Council

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Member of the Scientific Council

prof. uczelni dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

Member of the Scientific Council

dr inż. Wojciech Orciuch

Rafał Pater

dr hab. inż. Maciej Pilarek

Member of the Scientific Council

prof. uczelni dr hab. inż. Wioletta Podgórska

Member of the Scientific Council

dr hab. inż. Rafał Przekop

Member of the Scientific Council

dr hab. inż. Antoni Rożeń

Member of the Scientific Council

mgr Maciej Różycki

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

Member of the Scientific Council

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Member of the Scientific Council

Karolina Sowińska

dr hab. inż. Maciej Szwast

Member of the Scientific Council

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

dr inż. Mariusz Zalewski