The Faculty Council

prof. uczelni dr hab. inż. Robert Cherbański

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał

prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska

prof. uczelni dr hab. inż. Jakub Gac

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

prof. dr hab. inż. Marek Henczka

prof. uczelni dr hab. inż. Magdalena Jasińska

prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz

prof. uczelni dr hab. inż. Andrzej Krasiński

dr inż. Jan Krzysztoforski

prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski

dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

dr inż. Wojciech Orciuch

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek

dr hab. inż. Rafał Przekop

dr hab. inż. Antoni Rożeń

mgr Maciej Różycki

prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

mgr Violetta Styrna

prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Szwast

mgr inż. Karol Ulatowski

dr inż. Mariusz Zalewski