Dean’s Plenipotentiary for Teaching Quality Assurance System
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Dean’s Plenipotentiary for Public Orders
Dean’s Plenipotentiary for student industrial training