Zapomoga

Dokumenty obowiązujące przy składaniu wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich: www.bss.pw.edu.pl