Stypendium rektora

Zgodnie z Decyzją nr 28/2021 Dziekana WIChiP z dn. 6.X.2021r. (treść Decyzji dostępna jest poniżej), termin składania wniosków o stypendium rektora przez Studentów WIChiP w semestrze 2022L upływa w środę 9. marca 2022r. Wnioski o stypendium rektora, wraz z załącznikami, należy składać w wersji papierowej w Dziekanacie II stopnia studiów (pok. 179). 

 

-----------------------------------------------

Decyzja nr 28/2021 Dziekana WIChiP - kryteria wydziałowe do list rankingowych 

Decyzja nr 28/2021 Dziekana WIChiP z dnia 6 października 2021 r. w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych w roku akademickim 2021/2022 dotyczących stypendium rektora dla studentów kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. 

-----------------------------------------------