prof. nzw. dr hab. inż. Wioletta Podgórska

stanowisko:
 profesor nadzwyczajny
funkcje:
Kierownik studiów doktoranckich
Członek Rady Naukowej Wydziału
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka

Termin konsultacji-wtorek 11-13