Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2017 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

 

Program inauguracji:
1. Otwarcie uroczystości

2. Wystąpienie Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW

3. Wystąpienie Dziekana prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi
4. Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów
5. Wystąpienie przedstawiciela pracodawców

6. Wystąpienie przedstawiciela studentów

7. Wręczenie nagród JM Rektora PW

8. Wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za najlepsze prace dyplomowe

9. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Pawła Sobieszuka pt. „Inżynieria chemiczna: podróż od mega do nano"

 

Obecność osób przyjętych na I rok studiów na inauguracji jest obowiązkowa.

 

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego zaczynają się we wtorek, 3 października 2017 r.

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia.
Termin: 
30.09.2016 r.