Przedmioty obieralne

ZASADY REALIZACJI I ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH NA STUDIACH II STOPNIA
NA KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

1. Na studiach II stopnia studenci specjalności Bioinżynieria, Inżynieria procesów ochrony środowiska i Inżynieria procesów przemysłowych są zobowiązani do uzyskania zaliczenia 60 godzin zajęć o łącznym wymiarze 3 ECTS spośród dowolnie wybranych przedmiotów zawartych w ofercie przedmiotów obieralnych zgodnie z poniższymi zasadami.
 

a) Przedmioty obieralne należy zaliczać zgodnie z modelowym planem studiów:

Semestr

Liczba godzin zajęć

ECTS

Kod

1 (letni)

30

1

IC.MOB1xx

2 (zimowy)

30

2

IC.MOB2xx

 

b) Przedmiotami obieralnymi na studiach II stopnia dla studentów danej specjalności są wybrane przedmioty obowiązkowe dla studentów pozostałych specjalności zawarte w programie studiów tych specjalności  i nie ujęte w planie przedmiotów obowiązkowych studiów na specjalności realizowanej przez studenta zgodnie z ofertą:

SEMESTR 1

Przedmiot (specjalność nominalna)

Dostępny dla:

Liczba godzin

ECTS

Kod

1. Ekologia (IPOŚ)

IPP, BIO

30W

1

IC.MOB101

2. Gospodarka odpadami stałymi (IPOŚ)

IPP, BIO

30W

1

IC.MOB102

3. Procesy transportowe w organizmach żywych (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

1

IC.MOB103

4. Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

1

IC.MOB104

5. Zasady zrównoważonego rozwoju w inż. proc. (IPP)

BIO, IPOŚ

30W

1

IC.MOB105

6. Symulacja komputerowa procesów przemysłowych (IPP)*)

BIO, IPOŚ

15W+45L

3

IC.MOB106

7. Environmental thermodynamics **) wszystkie 30W 2 IC.MOB206

SEMESTR 2

Przedmiot (specjalność nominalna)

Dostępny dla:

Liczba godzin

ECTS

Kod

1. Modelowanie wieloskalowe (IPP)

BIO, IPOŚ

15W+15P

2

IC.MOB201

2. Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej (IPP)

BIO, IPOŚ

15W+15P

2

IC.MOB202

3. Inżynieria biomedyczna (BIO)

IPP, IPOŚ

30W

2

IC.MOB203

4. Nanotechnologia (BIO)

IPP, IPOŚ

15W

1

IC.MOB204

5. Inżynieria produktu  farmaceutycznego (BIO)

IPP, IPOŚ

15W

1

IC.MOB205

6. Simple and multiple emulsions for new technologies **)

wszystkie

30W

2

IC.MOB207

*) Zaliczenie przedmiotu jest równoważne z całkowitym spełnieniem wymagań na studiach II stopnia

**) Obowiązkowy dla studentów bez certyfikatu z jęz. obcego na poziomie B2+ (od r.a. 2015/2016). Wymagane zaliczenie jednego z oferowanych w obu semestrach przedmiotów lub 30 godzin zajęć z języka obcego w ramach lektoratu SJO.

 

Uwaga: Punktacja ECTS oraz forma i zakres wymagany do zaliczenia danego przedmiotu realizowanego jako obieralny mogą być różne w porównaniu do tego samego przedmiotu realizowanego jako obowiązkowy dla danej specjalności.

 

2. Podczas I semestru studiów student może uczestniczyć w zajęciach Symulacja komputerowa procesów przemysłowych w łącznym wymiarze 60 godzin uzyskując wymaganą w programie studiów liczbę 3 ECTS.