Przedmioty obieralne

Informacje ogólne

Zasady zaliczania przedmiotów obieralnych

Katalog przedmiotów obieralnych

 

Oferta przedmiotów obieralnych do realizacji w semestrze 2018L

Aktualizacja 17 stycznia 2018 r.

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE

Moduł A - Informatyka w inżynierii chemicznej

Przedmiot

Kod

Wykład

Projekt

ECTS

Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych dr inż. M.Lewak

IC.OBMA4

15

15

2

Komputerowy rysunek techniczny (dr hab inż. A. Rożeń) - zaliczenie przedmiotu uprawnia do odpłatnego uzyskania certyfikatu firmy AutoDesk

IC.OBMA5

15

15

2

 

Moduł B - Inżynieria chemiczna w zaawansowanych technologiach

Przedmiot

Nowy kod

Wykład

Projekt

ECTS

Odnawialne i alternatywne źródła energii (dr inż. Andrzej Krasiński)

IC.OBMB4

15

15

2

Procesy zintegrowane (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) IC.OBMB5 15 15 2

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

Przedmiot

Kod

Wykład

Proj/Lab

ECTS

Kinetyka chemiczna i kataliza (prof. Eugeniusz Molga)

IC.OB3

30

0

2

Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej (prof. dr hab. Andrzej Chmielewski) -  (dostępny dla studentów WIM)

IC.OB8

30

0

2

Environmental thermodynamics (prof. Paweł Gierycz)

IC.OB28

30

0

2

Wstęp do enzymologii (prof. Małgorzata Jaworska) IC.OB29 30 0 2

Mechanika biomateriałów (WIM) (prof. Wojciech Święszkowski)

IC.OB30 15 0 1

Media specjalne w inżynierii chemicznej (dr inż. Anna Adach)

IC.OB33

30

0

2

Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych (dr inż. Maciej Szwast)

IC.OB35

30

0

2

Laboratorium enzymologii (prof. Małgorzata Jaworska) - zapisy po rozpoczęciu semestru IC.OB36 0 15 1