Przedmioty HES

Zgodnie z planem studiów II stopnia studenci są zobowiązani do zaliczenia w I semestrze studiów (letnim) łącznie 60 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych i uzyskania 5 ECTS. Studenci obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z przedmiotu Inżynieria chemiczna w biznesie (IC.MHES108) w wymiarze 30 godzin (3 ECTS). Dodatkowo studenci uczestniczą w zajęciach z jednego wybranego przedmiotu HES (2 ECTS) z oferty dostępnej w danym semestrze.

 

W semestrach zimowych zajęcia z przedmiotów HES na studiach II stopnia nie są prowadzone.