Prace dyplomowe magisterskie

Tematy prac dyplomowych magisterskich do realizacji w r.a. 2017/2018

 

Tematy prac dyplomowych magisterskich zostaną udostępnione 2 czerwca 2017 r.  Propozycje tematów prac dyplomowych studenci mogą zgłaszać w terminie do 12 maja 2017 r. do Prodziekana ds. Nauczania.

 

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej magisterskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z listy ofert należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.
2. Po uzyskaniu zgody promotora należy wypełnić obie części  Karty wydania tematu pracy dyplomowej.
Uwaga: wpisany temat pracy musi być zgodny z uzgodnionym z promotorem tematem wybranym z listy.
3. Kartę informacyjną podpisaną przez wykonawcę i promotora należy dostarczyć do Dziekanatu studiów II stopnia.
4. Jedną część Karty należy zostawić w Dziekanacie, zaś jej drugą część (dla studenta) należy zachować.
5. Wyboru tematu pracy i zgłoszenia tematu w Dziekanacie należy dokonać najpóźniej do  23 czerwca 2017 r.

 

Do pobrania: Oferta tematów prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2017/2018

 

W roku akademickim 2016/2017 termin składania prac dyplomowych magisterskich upływa 15 września 2017 roku.

 

Do pobrania:

Szczegółowe zasady dyplomowania w r.a. 2017/2018

Zasady egzaminu dyplomowego magisterskiego (od 23.02.2016 r.)

 

Lista pytań na egzamin dyplomowy 2015 (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2014/2015)

Lista pytań na egzamin dyplomowy 2017 (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r.a. 2015/2016 i później)

Uwaga: zmiany w wersji 2017 listy pytań na egzamin dyplomowy dotyczą pytań nr 21 i 22 dla spec. IPP

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania prac dyplomowych zawiera Vademecum dyplomanta WIChiP

 

Okładki prac dyplomowych:

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa magisterska

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wliczone w koszt oprawy pracy dyplomowej.

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów

Informacje szczegółowe dla studentów