prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach

stanowisko:
 profesor nadzwyczajny
funkcje:
Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej
Członek Rady Naukowej Wydziału
Członek Rady Wydziału

Dydaktyka