Zamówienia publiczne

Dostawa goniometru optycznego z wyposażeniem

Data ogłoszenia: 21.11.2017
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-6/17
Termin składania ofert: 30.11.2017 - 10:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2017

Plan ZP 2017 r.

Data ogłoszenia: 23.06.2017
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 23.06.2017 - 08:30
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2017

DOSTAWA TRZECH STACJI ROBOCZYCH

Data ogłoszenia: 16.03.2017
Numer ogłoszenia w BZP: postępowanie bez stosowania ustawy Pzp (art. 4d ustawy Pzp)
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-1/17
Termin składania ofert: 29.03.2017 - 10:00
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2017