Informacje bieżące

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, odbywać się będą drogą elektroniczną w USOS Webie w dniu 22.09.2016 r. w godz. 16.00 - 22.00.

Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOS Weba).

Studenci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o konieczności zwolnienia z zajęć WF muszą dostarczyć je do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW, w terminie do 31.10.2016 r.

Kurs biblioteczny dla studentów I roku

Studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów inżynierskich są zobowiązani do zaliczenia kursu bibliotecznego on-line - szczegóły. Dostęp do kursu będzie otwarty w terminie od 3.10 do 6.10.2016 r. włącznie.

Zapisy na zajęcia w semetrze 2016Z

Deklaracje zapisów na zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2016/2017 (2016Z) będą przyjmowane w dniach 11-25.09.2016 r. Szczegółowe informacje są dostępne po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu.

Dyżury Dziekanatów w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dziekanaty pełnią dyżury w następujących dniach:

  • dziekanat studiów I stopnia: 13 - 29 lipca 2016 r.
  • dziekanat studiów II stopnia: 1 - 11 sierpnia 2016 r. i 22 - 31 sierpnia 2016 r.

                                                          

Nowy wzór oświadczenia do pracy dyplomowej

Zarządzeniem nr 28/2016 Rektora PW zostaje wprowadzony nowy wzór oświadczenia dyplomanta do pracy dyplomowej - do pobrania. Dokument ten obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Przedłużenie terminu zapisów na studia I stopnia

W związku z ustalonym terminem otrzymania świadectw dojrzałości na dzień 5.07.2016 r. zapisy kandydatów na studia I stopnia zostają przedłużone do 6.07.2016 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich odbędzie się w sobotę, 11.06.2016 r. o godzinie 10.00 w audytorium AII. Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników, rodziny i przyjaciół absolwentów do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Inżynieria i technologia chemiczna w PW po raz kolejny najlepsza w Polsce

W Rankingu Szkół Wyższych 2016 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy w kategorii Inżynieria i technologia chemiczna studia na Politechnice Warszawskiej po raz czwarty z rzędu zostały ocenione jako najlepsze w Polsce. W tej kategorii WIChiP PW został oceniony jako najlepszy wydział prowadzący studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Ścieżki kariery absolwenta WIChiP PW

We czwartek, 12 maja w godz. 13:15 - 14:00 w audytorium AI odbędzie się wykład:

Ścieżki kariery absolwenta WIChiP PW - spotkanie z absolwentem WIChiP PW, panem Pawłem Mosakiem.

 

Dodatkowe egzaminy językowe w SJO PW

Studium Języków Obcych PW, organizuje w semestrze letnim 2015/2016 dodatkowe egzaminy językowe:

Strony

Ważne terminy

Spotkanie informacyjne o studiach II stopnia

Linki